kawak

Miesiąc: Styczeń 2020

Robotyka nikt nie tyka

Polecimy troche ze smarsem trochę z własnymi rozwiązaniami… ogólnie będzie ciekawie.

data i czas

date -d „$(curl -sI google.com| grep -i ‚^date:’|cut -d’ ‚ -f2-)”

Back to top