kawak

System, Ubuntu

Komendy cz.1 – bardzo podstawowe

kawak

Większość z was zna te komendy … ale nie wszyscy 🙂

Z „ubuntu” „jestem” od wersji 5.10 czyli 2005.10 o kurde tyle lat…

W tym tutku pokaże podstawowe użycie paru komend 🙂 może komuś się przyda na przyszłość 🙂

Pamiętaj jest to część 1 … czyli pojawią się kolejne (te są na prawdę podstawowe)

man

komenda man – manual – taka szybka instrukcja obsługi

man ls – man program

Poruszamy się strzałkami na klawiaturze
wychodzimy klawiszem [q]

cd

cd – pozwala na poruszanie się miedzy katalogami/folderami

cd /var/www/ – cd scieżka gdzie chcemy się dostać

cd .. – katalog wcześniej

cd – katalog domowy


mkdir

mkdir – pozwala stworzyć katalog/folder

mkdir mikrus – robi folder mirkus


ls

ls – pokazuje zawartość

ls /var/www/ – pokaże nam zawartość danego folderu

ls -lh pokaże nam wszystkie atrybuty plików łącznie z ich właścicielem i wielkością 🙂

pliki i foldery z „.” na przedzie są traktowane jako ukryte 😉

touch

touch – tworzy plik jeśli plik już jest stworzony to aktualizuje jego date i godzine 😉

touch mikrus.txt tworzy plik mikrus.txt


rm

!!!UWAGA!!!

Używaj to rozważnie !!! Jako root możesz usunąć pliki które będą tobie bardzo potrzebne i system może nie wstać!!!!

rm – czyli usuwanie plików lub folderów

rm mikrus.txt – usuwa plik mikrus.txt

rm -rf mikrus – usunie nam folder mikrus


cp – kopiowanie plików i katalogów

cp mikrus.txt cos.txt – skopiuje nam plik mikrus.txt i stworzy plik cos.txt

cp -R mikrus/ cosik/ skopiuje nam foler mikrus/ i stworzy folder cosik/ razem z zawartością 😉


mv

mv – przenosi nam pliki

mv mikrus.txt mikrus/ – przeniesie mikrus.txt do folderu mikrus/

mv mikrus/ cosik/ – przeniesie nam folder mikrus do folderu cosik


history

history – pokazuje ostatnie komendy jakie zostały wydane w systemie 😉

jeśli dodamy do komendy „>” to będzie oznaczało, że zawartość zamiast się wyświetlić na ekranie zapisze się do pliku.

history > a – zapisze nam historie do pliku 🙂


cat

cat jest to wyświetlenie zawartości pliku

cat a – wyświetli nam zawartość pliku a

można za jego pomocą połączyć pliki 🙂

cat plik1 plik2 plik3 > plik4 – wszystko zostanie zczytane i zapisane do pliku4 🙂


pico

pico jest edytorem tekstu

pico a – pozwoli nam na edycje pliku „a”

na dole mamu menu 😉

^ – oznacza że trzeba trzymać klawisz [ctrl]

M – oznacza klawisz [alt]

aby wyjść z edytora napiskamy [ctrl][x]

Teraz jest pytanie czy chcemy zapisać to co zmieniliśmy czy nie zapisywać

klawisz [y] zapisze zmiany

Teraz jest pytanie jak chcemy zapisać plik .. pod tą samą nazwą czy może chcemy to zrobić pod inną nazwą 😉 i naciskamy [enter]

Jest wiele edytorów tekstu – ale pico jest moim ulubionym 🙂


pwd

pwd – pokazuje nam w jakim folderze się znajdujemy 🙂 (czasami jest to przydatne )


tail -f

tail -f – pozwala nam śledzić zmiany w plikach na żywo

tail -f /var/log/apache2/access.log – możemy sobie pooglądać kto do nas wchodzi 😉

[ctrl][c] – zabija komendę 😉


clear

clear – czyści nam okno

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top